borelioza leczenie

Definicja kleszcza

borelioza leczenie
Kleszcze ? pajęczaki należące do podgromady roztoczy (Acari), traktowane jako grupa umowna lub jako nadrodzina Ixodoidea albo też jako podrząd Ixodides (Ixodes). Wyróżnia się rodziny kleszczy twarde (Ixodidae), częściowo okryte twardym pancerzem, oraz pozbawione tego pancerza, miękkie ? obrzeżkowate (Argasidae).
Rozróżnia się blisko 825 gatunków kleszczy.

Są pasożytami zewnętrznymi głównie kręgowców. Długość ciała wynosi od jednego do około 30 mm (większość nie przekracza 15 mm).

Kleszcze są wyposażone w ryjkowaty narząd gębowy przystosowany do ssania krwi i płynów tkankowych (hypostom), zbrojny w liczne ząbki pomocne w utrzymywaniu się w skórze żywiciela; posiadają nożycowate szczękoczułki i 1.

z czterech par odnóży przekształconą w narząd Hallera.

Gatunki z rodziny Ixodidae ssą krew trzy razy w życiu: w stadium larwalnym, w stadium nimfy i jako postać dorosła, atakując zwierzęta na łąkach i w lasach (bez jedzenia mogą żyć do dwóch lat).
Są kosmopolityczne.

Zamieszkują głównie tropiki i subtropiki.

W Polsce licznie występuje kleszcz pospolity (kleszcz pastwiskowy) (Ixodes ricinus).

Kleszcze są wektorami dla wielu chorób; m.in.

boreliozy, anaplazmozy, tularemii, gorączki krwotocznej. Zasadniczo żaden z gatunków kleszczy nie jest pasożytem człowieka.
Większość kleszczy z rodziny Ixodidae żyje na polach lub w lasach, niektóre, jak kleszcz psi Rhipicephalus sanguineus są pasożytami zwierząt domowych.
Nacinają ciało żywiciela i ssąc krew wprowadzają do ciała neurotoksyny, niekiedy prowadząc do paraliżu i śmierci.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleszcze_(paj%C4%99czaki)

Borelioza - definicja

Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa, łac.
borreliosis, ang.
Lyme disease, Lyme borreliosis) ? wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica, przenoszona na człowieka i niektóre inne zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes.
Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową. Zakażenie człowieka następuje poprzez ślinę lub wymiociny kleszcza. Rezerwuarem krętka są liczne gatunki zwierząt, głównie gryzonie. Wczesne objawy choroby obejmują powstanie charakterystycznego rumienia cechującego się obwodowym szerzeniem się i centralnym ustępowaniem.

Rumień wędrujący jest najczęstszym objawem wczesnej postaci boreliozy.

Inne wczesne zmiany to rzadko występujący naciek limfocytarny skóry oraz objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, ból głowy, osłabienie.

Wczesne objawy ustępują w ciągu 3 miesięcy i u części chorych rozwija się postać wczesna rozsiana, która może przebiegać pod postacią zapalenia stawów lub neuroboreliozy albo (rzadziej) zapalenia mięśnia sercowego.

Po wielu latach od zakażenia u części chorych dochodzi do zanikowego zapalenia skóry, przewlekłego zapalenia stawów, powikłań neurologicznych.
Borelioza jest rozpoznawana na podstawie dodatnich testów serologicznych oraz występowaniem typowych objawów klinicznych.
Zakażenie jest skutecznie leczone za pomocą antybiotyków z grupy penicylin, cefalosporyn oraz tetracyklin.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Borelioza

Medycyna alternatywna w walce z nowotworami

Choroby nowotworowe są coraz częściej spotykane w naszym społeczeństwie.

Mówi się nawet, iż jest to choroba cywilizacyjna XXI wieku.

Pomimo szeroko rozwiniętej medycyny, niejednokrotnie lekarze są bezradni w walce z chorobą nowotworową.

Wtedy z pomocą przychodzi medycyna niekonwencjonalna, która proponuje swoje sposoby na walkę z rakiem. Są to przede wszystkim różnego rodzaju naturalne diety i kuracje żywieniowe, które mają spowodować zatrzymanie się rozwoju choroby poprzez dostarczanie organizmowi odpowiednich składników.
Ważne jest jednak, aby skonsultować z lekarzem wszelkie wprowadzane przez nas metody, ponieważ niektóre z nich mogą wpływać na stosowane przez nas leczenie syntetyczne..

Widok do druku:

borelioza leczenie