serwis palników olejowych

Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę

serwis palników olejowych
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.

Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybuc.