Nigdy Nie Rób Tych 6 Rzeczy Jeśli Chcesz Tworzyć Strony

acowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języ

Nigdy Nie Rób Tych 6 Rzeczy Jeśli Chcesz Tworzyć Strony strony internetowe rybnik

Style CSS - Wikipedia

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. jako potomek języ