Notice: Undefined offset: 3 in /home2/pol338eb/caldo.bialystok.pl/Controller/wpis/wpis.php on line 68 Orientalny makijaż i kosmetyki | Caldo

Kosmetyki – grupa produktów służących do

kajal do oczu
Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała.

Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

dotyczące produktów kosmetycznych (CELEX: 32009R1223) produkt kosmetyczny oznacza każd?kajal do oczu .

Widok do druku:

kajal do oczu